İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Kirşehir Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

2018 TAMP MASABAŞI TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 13 Nisan 2018

2018 TAMP MASABAŞI TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

İl AFAD Müdürlüğümüz koordinesinde 12.04.2018 tarihinde Neşet Ertaş Kültür Merkezi Gönü Dağı toplantı salonunda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP ) Masabaşı Tatbikatı, 26 Hizmet Grubu Başkanlarının ve Afet Yönetim Karar Destek Sistemi (AYDES) Yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.
İl AFAD Müdürümüz Sayın Metin ALPASLAN TAMP Masabaşı Tatbikatı açılış konuşmasında; Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP), Afet ve Acil Durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemek, ülkemizde yaşanabilecek her türlü afet ve acil durumlara karşı tüm kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar, STK’ lar ve gerçek kişiler arasındaki müdahale planlamasını belirlemek amacıyla yapılmıştır dedi.

İl AFAD Müdürümüz Sayın Metin ALPASLAN’ ın Başkanlığında gerçekleştirilen TAMP Masabaşı Tatbikatında; Afetlere müdahale ve afet sonrası çalışmaların önemi, bununla ilgili il düzeyinde neler yapılması gerektiği, ilgili kurum ve kuruluşlarca alınması gereken önlemler, Afet ve acil durumlara müdahalede ihtiyaç duyulacak ilimizin tüm güç ve kaynaklarını planlamak, bu güç ve kaynaklarını olay bölgesine hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak, müdahale hizmetleri ve bu hizmetlerin koordinasyonundan sorumlu ana ve destek çözüm ortaklarının ve il düzeyinde sorumlu birimlerin görev ve sorumluluklarının konularına değinildi.

Toplantıda Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ile bir bütünlük oluşturan Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) ile ilgili ise, olası afet durumlarında her hizmet grubunun grupları ile ilgili olayları zamanında ve güncel olarak AYDES’ e veri girişi yapmalarının önemi, ve AYDES ile bu bilgilerin elektronik ortamda takip edilip, karar vericilerin afet yönetim süreçlerinde ihtiyaç duydukları verileri süratli ve endoğru şekilde elde etmesine imkan sağlayacağı vurgulandı. TAMP Masabaşı tatbikatı, 26 Hizmet Grubu Operasyon Planı sorumlularının, Hizmet Grupları ile ilgili bilgilendirme sunumları ile toplantı sona erdi.

TAMP Masabaşı Tatbikatına; - İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz
Arama Kurtarma Hizmet Grubu , KBRN Hizmet Grubu , Barınma Hizmet Grubu, Bilgi Yönetimi, Değerlendirme ve İzleme Hizmet Grubu, Hizmet Grupları Lojistiği Hizmet Grubu Muhasebe, Bütçe ve Mali Raporlama Hizmet Grubu, Kaynak Yönetimi Hizmet Grubu, Satın Alma ve Kiralama Hizmet Grubu
- İl Emniyet Müdürlüğü - Güvenlik ve Trafik Hizmet Grubu
- Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü- Psikososyal Destek Hizmet Grubu
- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı - Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtımı Hizmet Grubu- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Hasar Tespit Hizmet Grubu ,Enkaz Kaldırma Hizmet Grubu ,Alt Yapı Hizmet Grubu
- Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü -Gıda Tarım ve Hayvancılık Hizmet Grubu
- Kırşehir Belediye Başkanlığı-Yangın Hizmet Grubu , Defin Hizmet Grubu
- İl Göç İdaresi Müdürlüğü- Tahliye Yerleştirme ve Planlama Hizmet Grubu
- Defterdarlık- Zarar Tespit Hizmet Grubu
- İl Sağlık Müdürlüğü -Sağlık Hizmet Grubu
- Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü-Ulaşım Alt Yapı Hizmet Grubu ,Teknik Destek ve İkmal Hizmet Grubu
- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ankara Bölge Müdürlüğü- Haberleşme Hizmet Grubu
- U.D.H.B. II. Bölge Müdürlüğü-Nakliye Hizmet Grubu
- Kızılay Ankara Bölge Müdürlüğü-Beslenme Hizmet Grubu
- MEDAŞ- Enerji Hizmet Grubu , temcilcileri katıldı.