İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Kirşehir Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

13 EKİM DÜNYA AFET RİSKLERİNİN AZALTILMASI GÜNÜ 15 Ekim 2018

13 EKİM DÜNYA AFET RİSKLERİNİN AZALTILMASI GÜNÜ

İl AFAD Müdürümüz Metin ALPASLAN yaptığı açıklamada; Birleşmiş Milletler tarafından her yıl Ekim ayının 13'üncü günü ‘’Dünya Afet Risklerinin Azaltılması’’ günü olarak kutlanmaktadır. 13 Ekim günü toplumların afet risklerine karşı nasıl hazırlandıklarını, neler yapmayı planladıkları konusunda farkındalık yaratmak ve sürece çekmek amacıyla tüm dünyada etkinlikler yapılmaktadır.

Afetlerde risk azaltımı, afet nedenlerini analiz etme ve azaltmaya yönelik sistematik çalışmaları kapsayan bir kavramdır. Tehlikelere maruz kalmanın, yerleşim yerlerinin ve çevrenin yönetimi, olaylara hazırlık ve erken uyarı sistemleri geliştirilmesi gibi uygulamalar afetlerde risk azaltımı çalışmaları arasında yer almaktadır. Afetlerde risk azaltımı, afet yönetimi, afetlere hazırlık gibi disiplinleri içinde barındırmakta ve sürdürülebilir gelişmenin önemli bir parçasını oluşturduğunu söyledi.

Günümüzde başlıca risk alanlarının nüfusun yoğun bir biçimde bir arada bulunduğu kentler olduğu gerçeğine dayanarak, kentler odak alınarak oluşturulan planlama aşamasında öngörülen çalışmalarının yanı sıra, kentlilerin doğrudan katıldığı süreç ve yöntemlerle risk azaltma (sakınım) kararlarının alınması ve uygulanması gerekmektedir dedi.

İl AFAD Müdürlüğü olarak İlimiz Ahi Evran Üniversitesinde gerçekleştirmiş olduğumuz etkinliklerimizle ; Afet Riski Azaltılmasının afetlerin yıkıcı etkilerinin azaltılmasına, afetlerde uğranılan can kaybının önüne geçileceği düşüncesiyle, 13 Ekim ‘’Dünya Afet Risklerinin Azaltılması’’ gününün önemini bir kez daha vurguluyoruz.

13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü Etkinlikleri kapsamında, Ahi Evran Üniversitesi öğrencilerine yönelik, Deprem Afetleri ile ilgili resimlerin olduğu AFAD Resim Sergimiz açıldı. Yeni Nesil Arama Kurtarma Aracımızın tanıtımı yapılarak, Müdürlüğümüz tarafından açılan stantlarımızda, öğrencilerimize afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirici broşürleri dağıtıldı.